Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Allt du behöver veta om fönstrets energiprestanda

Etiketten på ett energimärkt fönster är en varudeklaration över energiprestandan. Där finns information som kan vara till hjälp vid beräkning av husets energibehov och för att kunna räkna fram husets energibalans; det vill säga tillskott av gratis solenergi, värmeförluster och eventuellt behov av komfortkyla. Här nedan följer en sammanfattning av innehållet.

Läs mer om tillverkarna

Under HITTA TILLVERKARE finns länkar till fönstertillverkare med energimärkta fönster. På respektive företags webbsida finns mer information om vilka fönster som är energimärkta.

Varje fönster är unikt

När ett fönster förses med andra glas eller distansprofiler ändras dess U-, g- och LT-värde. Därför gäller etiketten endast fönster i exakt samma utförande och med samma glaskombination som avses i certifikat.

Energiklasser från A till G

Energiklasserna A–G baseras på fönstrets U-värde samt på hur lufttätt fönstret är. Max tillåtet luftläckage vid referenstryck 100 Pa (Pascal) är:

Klass A–D (Q100) 1 m³/h, m²
Klass E–G (Q100) 3 m³/h, m²

Exempel: Om fönstret har ett U-värde på 0,7 och läcker max 1 m³/h, m² får det energiklass A, men om det läcker mer får det energiklass E.

Alla energimärkta fönster i klasserna A–F betecknas som energieffektiva. Ett tvåglasfönster med vanligt glas har ett U-värde på ca 3,0 W/m2K och ett treglasfönster med vanligt glas har ett U-värde på ca 2,0 W/m2K. Ett energimärkt A-fönster är tre gånger bättre än ett treglasfönster med vanligt glas och fyra gånger bättre än ett tvåglasfönster med vanligt glas.

U-värdet visar isoleringsförmågan

Ett fönsters U-värde är ett mått på värmeförluster genom fönstret i enheten W/m2K.

Notera att U-värdet gäller hela fönstret, dvs. kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Eftersom syftet med energimärkningen är att snabbt kunna jämföra fönster från olika tillverkare redovisas U-värdet utifrån en i Europastandarden för fönster fastställd referensstorlek, 1230x1480mm.

LT-värdet anger mängden dagsljus

Dagsljustransmittans anges i procent och är ett mått på den mängd dagsljus som kommer in genom fönstret. Ett LT-värde omkring 60 procent ger bra dagsljusinsläpp. I bostäder önskas oftast så högt LT-värde som möjligt, speciellt om bostaden har få och små fönster. På arbetsplatser kan ett högt värde orsaka bländning, särskilt vid datorarbete. Ta gärna hjälp av experter för att simulera och optimera dagsljuset på arbetsplatser eller i andra större projekt.

G-värdet handlar om solvärme

G-värdet anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. En hög soltransmittans innebär att mycket gratisvärme kommer in i byggnaden.

I rum med stora glaspartier (särskilt mot söder och väster) kan dock ett lågt g-värde vara en fördel. Visserligen blir gratisenergin mindre men i gengäld blir rummet svalare och behagligare när solen skiner. Ett lågemitterande (energisparande) och färgneutralt solskyddsglas kan då vara ett alternativ. I skolor och på arbetsplatser där människor, belysning och maskiner sprider mycket värme är fönster försedda med solvärmedämpande glas nästan alltid att föredra.

Lufttäthet i fyra klasser

Ett fönsters lufttäthet testas i laboratorier enligt den europeiska standarden EN 12207 I denna finns fyra klasser. Fönster i klass 1 får läcka 50 m3 luft/timme/m2 fönsterarea vid ett tryck på 100 Pa (Pascal). I klass 4 får fönstret läcka högst 3 m3 luft/timme/m2 fönsterarea.

Lufttäthet är en väsentlig egenskap för ett fönsters totala energieffektivitet. Därför ställer EQ-märkning i energiklass A-D krav på maximalt luftläckage 1 m³ luft i timmen/m². Det motsvarar endast 1/3 av den tuffaste klassen enligt EN 12207. Det är 50 gånger mindre än i klass 1 i standarden, se tabell.

Ackrediterade certifieringsorgan

Eftersom energimärkningen endast beviljas av certifieringsorgan som ackrediterats av Swedac, kan du lita på informationen som finns på energietiketten.

Godkända tillverkare