Ju bättre fönster, desto högre komfort

Kvalitet lönar sig. Den gamla sanningen gäller definitivt när du köper nya fönster. Med energieffektiva fönster följer både ökad komfort och minskad energianvändning under lång tid framöver. Insatsen för miljön får du på köpet.

Värmeförluster genom fönster

En byggnad förlorar skön värme till utsidan när värmen strålar ut genom golv, väggar och tak. Värmeförluster sker även via ventilationen eller otätheter i husets skal. Frågan är dock om inte otäta och dåligt isolerade fönster är den största värmeboven. I vissa hus har en värmeförlust på hela 35 % genom fönster beräknats. Värmeförlusterna beror på att rumsvärmen strålar ut genom glas, karm och båge (strålningsförluster), genom luftrörelser mellan glasen (konvektionsförluster), via beslag och distansprofiler (ledningsförluster) samt genom otätheter mellan karm och båge eller dåliga tätningslister (läckage). Energieffektiva kvalitetsfönster är utformade för att minimera värmeförluster genom högt ställda krav på både tätning och isolerförmåga.

EQ ställer krav på redovisning av lufttäthet

Alla fönster som säljs inom EU omfattas av den harmoniserande produktstandarden EN 14351- 1 och ska vara CE-märkta. Det innebär också att fönstrets väsentliga egenskaper ska redovisas i en prestandadeklaration. Syftet med det är att kunden ska kunna jämföra olika tillverkares fönster och kunna göra en relevant bedömning av om fönstret uppfyller nationella krav.

CE-märkning ställer inte krav på värdet/klassen på redovisad prestanda utan endast krav på hur egenskaper ska fastställas och redovisas. Om ett fönster saknar fastställt värde/klass för en egenskap kan tillverkaren välja att redovisa "npd" vilket är en förkortning för"No performance determined".

Om lufttäthet ska redovisas i CE-märkningen för ett fönster får luftläckaget enligt EN 12207 maximalt uppgår till 50 m3 luft per timme per m2 fönsterarea. Om fönstret inte klarar det eller om egenskapen inte är provad får fönstret ändå CE-märkas om "npd" redovisas, se ovan.

Du får garanterad avkastning

Högt ställda krav gällande lufttäthet säkrar ett energieffektivt fönster som dessutom är fukttätt. Samtidigt får du bättre ljudisolering eftersom där luft kommer in, kommer buller in. Investerar du i nya energieffektiva fönster får du mycket för pengarna. Dessutom gör du en viktig miljöinsats eftersom varje sparad kWh minskar koldioxidutsläppen.

Bra fönster ger bättre komfort

Ett fönster med lågt U-värde är varmare på insidan även när det är minusgrader ute. Därför går det att sitta intill fönstret utan att känna "drag". Skulle du känna drag beror det oftast på att du förlorar värme genom att stråla kroppsvärme mot en kall yta, t.ex. fönsterrutan. Kalla golv beror oftast på kallras från fönstret. Med välisolerade fönster kan du sitta precis intill fönstret utan att frysa samtidigt som hela rummet känns varmare.

Sänk inomhustemperaturen

Välisolerade fönster som är varma på insidan orsakar inte kallras eller strålningsdrag och bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Därför går det att sänka inomhustemperaturen med en eller flera grader utan att komforten försämras. Varje grads temperatursänkning sparar ca 5 procent av uppvärmningskostnaden.