Vad sparar du på att byta till energieffektiva fönster? Fyll i och få svar direkt!

Fyll i formuläret och ta fram din årliga besparing i kronor och antal kilowattimmar. För att se vilken lösning som är bäst i ditt hus kan du räkna på flera alternativ, både när det gäller U-värde och förväntade framtida energipriser.

Räkna ut vad du sparar

1970
1980
2000

Om din ort saknas, välj närmsta ort.

Beräkningen bygger på antagandet att ett fönster motsvarar 1,44 m2 fönsteryta, vilket är ett normalfönster i en svensk normalvilla

Uppvärmning av huset
Välj uppvärmning

Hitta ditt ungefärliga energipris: Elpris i kr/kWh - Oljepris i kr/m3 - Pelletspris i kr/ton. Beräkningar baseras på verkningsgrad: Oljepanna 80% , Pelletspanna/brännare 85%.

Kalkylen ger en fingervisning

Denna kalkyl är mycket förenklad och ger endast en grov uppskattning om hur mycket du kan spara med energieffektiva fönster Den tar inte hänsyn till att du även kan spara ännu mera energi genom att sänka temperaturen inomhus. För varje grad som du sänker inomhustemperaturen kan du lägga till en besparing motsvarande ca 5 procent av din uppvärmningskostnad till kalkylens resultat.

En annan och mer detaljerad kalkylmetod är Livscykelkostnadskalkyl, LCC, som tar hänsyn till energikostnaden över husets livscykel.