Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Hantera Cookie inställningar

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
Den enskilda föreningen EQ Fönster med organisationsnummer 802446-5554 och adress Grebbestadsvägen 8, 45791 Tanumshede, är ansvarig för hur EQ Fönster samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter samlas in, och varför?
EQ Fönster samlar bara in information om dig som är nödvändiga för EQ Fönster. Detta kan inkludera personuppgifter som t.ex. namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer. EQ Fönster kommer inte samla in mer information än vad som behövs för att tillhandahålla EQ Fönster:s information och tjänster till dig. Personuppgifter samlas även in för att kunna genomföra analys, statistik samt nyhetsutskick.

3. Vem använder och hanterar personuppgifterna?
Endast betrodda medarbetare och personal inom EQ Fönster hanterar och har tillgång till dina personuppgifter. Överförda personuppgifter hanteras enligt denna integritetspolicy.
Personuppgifter som hanteras av EQ Fönster kan också om det är nödvändigt med hänsyn till rättsliga- eller andra krav behöva lämnas ut till tredje part, myndighet eller domstol.

4. Hur länge lagras personuppgifterna?
EQ Fönster raderar eller anonymiserar dina personuppgifter efter hand som de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med hanteringen.

5. Var och hur lagras personuppgifterna?
Digitala personuppgifter lagras i datacenter i Sverige och Norge. Underleverantörer till Nordan AB kan av tekniska skäl behöva flytta information till annat datacenter. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskydds-bestämmelser som godkänts av EU-kommissionen. Andra personuppgifter som t.ex. personalakter, orderunderlag, avtal m.m. förvaras i skåp/arkiv.

6. Hur fungerar säkerheten för personuppgifterna?
EQ Fönster har högsta prioritet att hantera dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt enligt gällande lagstiftning. Detta säkerställs genom flera säkerhetsåtgärder som t.ex. virusskydd, lösenordskryptering, förvaring i låsta skåp/arkiv.

7. Vilka är dina rättigheter som ägare av personuppgifterna?
Du kan alltid kontakta EQ Fönster för att begära ut en förteckning över de uppgifter som EQ Fönster lagrar om dig, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Förfrågningar gällande radering, rättelse, borttagning av samtycke eller tillgång till dina personuppgifter skickas till mailadress: info@energifonster.nu eller ring telefonnummer 076-6770290 Ordförande och dataskyddsombud.
Tveka inte att ta kontakt om du har klagomål avseende EQ Fönster:s hantering av personuppgifter, så att EQ Fönster kan korrigera eventuella befintliga brister.

8. Ändring eller uppdatering av integritetspolicyn
EQ Fönster förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera denna policy för att säkerställa att denna policy överensstämmer med gällande lagkrav. Vid större förändring av innehållet meddelas detta via mail och hemsida.
Denna policy uppdaterades senast den 15 maj 2018.

9. Kontaktuppgifter
Övriga frågor eller andra önskemål gällande EQ Fönsters:s hantering av personuppgifter mailas till: info@energifonster.nu, eller ring telefonnummer 076-6770290 Ordförande och dataskyddsombud.
Du kan även ta kontakt med Datainspektionen om du har andra klagomål på mailadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.