Ju lägre U-värde desto bättre fönster

U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. Till skillnad från många andra sammanhang gäller att U-värdet blir allt bättre i takt med att siffran blir lägre. Att välja energifönster med lågt U-värde är med andra ord klokt om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat.

Ett mått på isoleringsförmågan

Ett fönsters U-värde är ett bra mått på hur dess energiegenskaper står sig i konkurrensen med andra fönster. U-värdet anger produktens totala värmemotstånd och gäller hela fönstret, dvs. kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde ett fönster har, desto bättre isoleringsförmåga.

Exempel:

U-värdet benämns enligt formeln: W/m2.K (watt per kvadratmeter och kelvin).
En yttervägg i ett modernt hus ska ha ett U-värde på 0,10 till 0,20W/m2.K.
Ett bra energifönster bör ligga klart under 1,0 W/m2.K.